Natuurlijk Golfen:
Ontdek de Lochemse Golfclub

Baanreglement Lochemse Golfclub

De baan en de oefenfaciliteiten

 • De baan bestaat uit de 18 holes golfbaan (de grote baan), onafhankelijk van het aantal en welke holes u hiervan speelt.
 • De oefenfaciliteiten bestaan uit:
  • De drivingrange.
  • De putting en chipping greens in de omgeving van de tee van hole 1.
  • Het oefenterrein met de 3 oefenholes, oefengreen en oefenbunker.

Toegangseisen, spelniveau en flight-omvang

Algemene toegangseisen

 1. U heeft zonder WHS-handicap of baanpermissie voor de Lochemse alleen toegang tot de oefenfaciliteiten.
 2. U mag alleen op de baan spelen indien:
  a. U vooraf aan het starten een starttijd heeft gereserveerd
  b. U lid bent van de Lochemse of een dagcontributie voor de betreffende dag heeft aangeschaft.
  c. U een WHS-handicap of een baanpermissie voor de Lochemse heeft.
  d. U, als introducé van een lid van de Lochemse, een WHS-handicap heeft.

Specifieke voorwaarden voor flights in de baan met één of meer baanpermissiespelers

Indien u baanpermissie voor de Lochemse heeft, moet uw flight aan de volgende eisen voldoen:
1. U speelt met minimaal 1 andere speler die een WHS-handicap heeft.
2. Uw flight bestaat uit maximaal 3 spelers.

Specifieke voorwaarden voor flights in de baan met alleen dagcontributiespelers

Indien u dagcontributiespeler bent, net als al uw flightgenoten, dan moet uw flight aan de volgend eisen voldoen:
1. U speelt in een flight met alleen één andere speler: ten minste één speler in de flight moet maximaal
handicap 36 hebben.
2. U speelt in een flight met 3 andere spelers: de gezamenlijke handicap mag maximaal 100 zijn.

Reserveren en starten

Zoals in de bovenstaande toegangseisen is aangegeven, mag u alleen op de baan spelen als u vooraf een starttijd heeft gereserveerd:
1. U reserveert een starttijd volgens de regels voor het reserveren, zoals vermeld op de website van de
Lochemse.
2. U kunt een voorschrift krijgen van de marshal om op een andere hole, tijd en/of in een andere
flightsamenstelling te starten. Dit is ter beoordeling van alleen de marshal en marshal bepaalt. Dit
voorschrift moet u dan opvolgen.

Baangebruik

 1. U start conform uw reservering op tijd vanaf de tee op hole 1 of hole 10, natuurlijk pas nadat de voorgaande flight buiten bereik is.
 2. U speelt de baan in de normale holevolgorde.
 3. U kunt in bijzondere gevallen en alleen met toestemming van de marshal starten vanaf een andere hole en/of een andere tijd.
 4. Indien u 9 holes vanaf hole 10 start, of 18 holes vanaf hole 1 start, dan moet u op hole 10 ritsen:
  a.Spelers die 18 holes spelen, komend van hole 9, ritsen in bij hole 10.
  b. Spelers die 9 holes spelen vanaf hole 10 starten in de volgorde van hun gereserveerde starttijd,
  maar niet noodzakelijkerwijs exact op de gereserveerde starttijd:
  *   Wanneer uw starttijd is aangebroken en een 18-holesflight is nog aan het putten op hole 9 dan
  mag u starten; de flight die vervolgens van hole 9 komt start dan direct na u.
  *   Loopt de 18-holesflight van hole 9 naar hole 10 dan heeft deze flight voorrang op uw flight.
 5. Tot 14 uur mogen geen vierbal-flights starten: In de winterperiode zijn vierballen niet toegestaan!
  a.  U wijkt niet van deze regel af indien er geen marshal is.
  b.  U kunt hiervan alleen afwijken indien de marshal dit goedkeurt of voorschrijft. Dit is volledig ter
  beoordeling van de marshal en de marshal bepaalt.
  c.  Greensome- en foursome-flights zijn geen vierbal, maar een tweebal.

Gedrag op de baan en de oefenfaciliteiten

Algemeen

 1. U volgt de aanwijzingen van de clubmanager, marshals en greenkeepers strikt op.
 2. U draagt uw clublabel, of de dagcontributiekaart, zichtbaar aan uw tas of trolley.
 3. U mag buiten de drivingrange geen drivingrangeballen gebruiken, tenzij u dit doet in een les met een pro.
 4. U belt alleen in noodgevallen met een mobiele telefoon.
 5. U mag uw smartphone wel gebruiken om uw golfscore mee te noteren, als afstandmeter of om de golfregels te raadplegen; echter niet om u te helpen bij uw spelstrategie, uw slagtechniek, locale weersgesteldheid en andere zaken waarbij volgens de regels geen hulp is toegestaan.
 6. U mag niet spelen onder de invloed van bedwelmende middelen, anders dan volgens schriftelijk aantoonbaar doktersvoorschrift.
 7. U mag geen alcohol nuttigen.
 8. U mag geen viervoeters meenemen.
 9. U mag geen caddies, gezelschap, fans of publiek meenemen anders dan de voorschriften die hiervoor gelden bij bepaalde wedstrijden volgens het betreffende wedstrijdreglement.
 10. Op de Lochemse Golfclub geldt per 1 januari 2023 een algemeen rookverbod door de baan en in het clubhuis. Alleen op het voorterrein en op de parkeerplaats mag dan nog gerookt worden.

Speelgedrag

 1. Op de Lochemse wordt gespeeld volgens de principes van “Ready Golf”; indien u niet weet wat dit voor u inhoudt, raadpleeg dan hiervoor het publicatiebord of de website.
 2. U zorgt ervoor dat u met uw oefenswing de baan niet beschadigd.
 3. U legt uitgeslagen plaggen zorgvuldig terug en trapt ze aan.
 4. U repareert pitchmarks op de green en heeft daarom altijd een pitchfork bij de hand.
 5. U plaatst uw trolley of handicart altijd efficiënt in de baan en bij de green in de richting van de volgende hole.
 6. U harkt de bunker netjes aan nadat u uit de bunker heeft gespeeld.
 7. U moet een sneller spelende, achteropkomende flight doorlaten:
  a.  Zodra de hole vóór u leeg is.
  b.  Zodra u een bal gaat zoeken en die niet direct wordt gevonden, terwijl de achteropkomende flight op
  u staat te wachten.
  c.  U laat uw tas bij het zoeken van een bal zichtbaar voor de achteropkomende flight in de baan staan.
  Dit is voor uw eigen veiligheid.
  d.  U heeft de plicht om door te laten, niet het recht om doorgelaten te worden.
 8. U moet wachten uw bal te spelen totdat dit geen gevaar meer kan opleveren voor mensen of dieren.
 9. U moet baanpersoneel altijd voorrang geven in de baan. U wacht op hun teken voordat u verder speelt.
 10. U benut aangelegde paden zoveel mogelijk.
 11. U rijdt om de kwetsbare gebieden van de baan te beschermen met uw trolley of handicart niet over de afslagplaats, heuvels, voorgreens, greens, rough of het gebied tussen green en greenside bunkers.
 12. U gebruikt geen ballen van de drivingrange in de baan.
 13. De marshal kan u de toegang tot de baan en/of het afmaken van de ronde ontzeggen, wanneer u de gedragsregels herhaaldelijk overtreedt of indien u anderen niet respectvol aanspreekt of behandelt. Hiervan zal de marshal melding maken bij het bestuur.
 14. U spreekt anderen respectvol aan of u wordt respectvol aangesproken over het correct toepassen van de baan- en golfregels. Dit hoort bij het spel, is gewenst en in lijn met de ‘spirit of the game of golf’.

Procedure voor onweer of bijzondere omstandigheden

Bij onweer of andere bijzondere omstandigheden, die gevaar opleveren of het spelen onmogelijk maken, kan de wedstrijdleiding, clubmanager of marshal een signaal geven ten teken dat de wedstrijd en/of het spel wordt onderbroken.

De volgende signalen kunnen worden gegeven:
1. Bij een lang aangehouden toon moet u het spel onmiddellijk onderbreken. Let er bij een  wedstrijd op
dat u de positie van de bal markeert volgens de regels.
2. Bij twee herhaalde korte tonen moet het spel volgens de regels hervat worden.
3. Bij drie herhaalde korte tonen dient u direct de baan te verlaten, uw golfronde is dan beëindigd.

U dient bij onmiddellijke onderbreking  als volgt te handelen:
1. Ga op uw hurken zitten met uw voeten tegen elkaar.
2. Niet onder maar wel enigszins in de buurt van een hoge boom, zodat u niet zelf een hoog punt in de
baan bent.
3. Zet golftas en trolley zeker 10 meter bij u vandaan.

Wanneer u geanticipeerd heeft op mogelijk onweer door gebruik te maken van een schuilhut, dan golftas en trolley in de baan laten en niet meenemen in de schuilhut.

Overigens blijven de spelers altijd zelf, ook bij onweer, verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Dus speel niet door als het niet veilig is.