Natuurlijk Golfen:
Ontdek de Lochemse Golfclub

Baanonderhoud

De greenkeepers zorgen dat de golf- en oefenbaan altijd in optimale conditie zijn. Behalve de reguliere maaiwerkzaamheden, behoren ook de bemesting en beluchting van de baan tot het takenpakket. Ze regelen het dagelijks onderhoud, zoals het bos- en slootonderhoud, de beplanting en het onderhoud van de bunkers. In de winterperiode zijn er ook voldoende taken en werkzaamheden: dan is het bijvoorbeeld weer tijd voor groot onderhoud aan het machinepark.

De greenkeepers hebben een officieel erkend greenkeepersdiploma. Ook volgen ze regelmatig cursussen en workshops om hun vakkennis helemaal up-to-date te houden.

Greenkeepers

Gijs Compas

Hoofd greenkeeper

Jan Groot Roessink

Assistent hoofd greenkeeper

Jan Rietman

Greenkeeper

Stefan Mollenhof

Greenkeeper

Herman Schoneveld

Greenkeeper

Melindo Kelly

Greenkeeper

Diny Bouwhuis

Facilitair medewerker

GEO (Ecologisch Beheer Golfbaan)

Golfbanen spelen een belangrijke rol in het behoud en ontwikkeling van de natuur. De Golf Environment Organisation (GEO) is de instantie die in Europa en in Nederland, in samenspraak met de NGF, de eisen voor duurzaam onderhoud en beheer van golfbanen vaststelt, beheert en controleert.

GEO heeft een programma ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu. Het doorlopen van dit programma leidt naar een officiële internationale certificering door GEO.

De Lochemse Golfclub is sinds mei 2011 gecertificeerd. Een bewijs dat op de Lochemse Golfclub op een groene maatschappelijk verantwoorde wijze de golfsport wordt beoefend. Klik hier voor een exemplaar van ons certificaat.

Wij stemmen het beheer van natuur en landschap zoveel mogelijk af op de karakteristieke flora en fauna van de Achterhoek. In overleg met onze adviseur is daartoe een Ecologisch Werkprotocol gemaakt voor de uit te voeren werkzaamheden. Zo wordt bij het begrazingsbeheer met de schapen rekening gehouden met het insectenleven t.b.v. predatoren van de eikenprocessierups. Ook het ophangen van nestkasten draagt hieraan bij. Om eikenprocessievlinders te bestrijden zijn vleermuiskasten opgehangen. De bewoners van de spreeuwenkasten zorgen voor een vermindering van emelten op de fairway’s.