De Lochemse Golfclub!
Sinds 1987

De club

De vereniging, uitdagend en gastvrij!

Ongeveer 1.000 leden zijn verenigd in de Lochemse Golfclub. De vereniging bestaat sinds 1987. Onze leden komen uit de wijde omtrek van Lochem. We zijn een actieve club. Enthousiaste leden zetten zich in tal van commissies in voor goed en sportief golfspel. Ook zorgen zij voor een ongedwongen en gezellige sfeer, waarin iedereen zich snel thuis voelt.

Bestuur

De Lochemse Golfclub heeft als vereniging het (statutaire) doel:

“Het doen beoefenen en bevorderen van het golfspel, alsmede het bevorderen van de onderlinge band en het sociaal verkeer tussen de leden”.

Het kloppend hart van de vereniging, dat zijn natuurlijk de leden. Daarom staat minstens twee keer per jaar de Algemene Ledenvergadering op de agenda. Leden zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse activiteiten, waarbij het bestuur regelmatig in gesprek gaat met de leiders van deze commissies of werkgroepen om zaken op elkaar af te stemmen.

Op bestuurlijk/juridisch gebied zijn er naast de vereniging een tweetal separate juridische entiteiten. Dat zijn de Stichting Beheer Lochemse Golf & Country Club ‘De Graafschap’ (beheer van gelden en obligaties) en BV Landgoed (landgoed vennootschap).

Voorzitter en secretaris van de vereniging vervullen deze rol ook voor de Stichting.

De dagelijkse uitvoering is in handen van professionals en gepassioneerde golfers. Dat zijn de clubmanager, secretariaat en greenkeepers. De activiteiten door Le Rève en Eccles Golf zijn vastgelegd in overeenkomsten  met de Lochemse Golfclub.

Het bestuur van de vereniging en de onderlinge taakverdeling is:

Michel te Riele

Voorzitter

Mobiel: (06) 26 56 44 59
E-mail: voorzitter@lochemsegolfclub.nl

 • Voorzitter Stichting Beheer
 • Marshals
 • Externe relaties (NGF, Club van Tien, Achterhoekse voorzitters, Lokale overheid Lochem)

Niels Eijkelkamp

Vice-voorzitter

Mobiel: (06) 52 47 13 37

E-email: vicevoorzitter@lochemsegolfclub.nl

 • Competitiecommissie
 • Wedstrijdcommissie
 • Golfstore Eccles

 

Marjolein Gelderman

Secretaris

Mobiel: (06) 53 35 18 20

E-mail: secretaris@lochemsegolfclub.nl

 • Secretaris Stichting Beheer
 • Communicatie/Players 1st
 • Vademecum

Gerrit Stegeman

Penningmeester

Mobiel: (06) 13 62 47 80

E-mail: penningmeester@lochemsegolfclub.nl

 • Financiële Commissie
 • Geschillen Adviescommissie
 • Stichting Handicart
 • Personeel, manager, secretariaat, schoonmaak
 • Externe relatie NVG, lidmaatschap Explo

Bart Veen

Bestuurslid

Mobiel: (06) 48 15 26 05

E-mail: bestuurslid1@lochemsegolfclub.nl

 • Commissie Terreinbeheer
 • Commissie Beheer en Onderhoud
 • Personeel, greenkeepers

Anne Rose van der Wal

Bestuurslid

Mobiel: (06) 51 18 58 11

E-mail: bestuurslid3@lochemsegolfclub.nl

 • Rabbitcommissie
 • Comité Nine & Dine
 • Damescomité, Daamesavondcomité
 • Commissie Jeugd
 • Ledenwerving en onboarding
 • Le Rêve

Maarten Mes

Bestuurslid

Mobiel: (06) 51 98 26 12

E-mail: bestuurslid2@lochemsegolfclub.nl

 • Businesscommissie
 • ICT
 • Toptracer
 • Herontwikkeling clubgebouw

Secretariaat

Officemanager Anja Manders en clubmanager Dennis Jansen hebben namens het bestuur de dagelijkse leiding. Zij zorgen ervoor dat de Lochemse Golfclub als een geoliede machine draait en bieden ondersteuning aan het bestuur, de commissies, de contractanten, sponsoren, leden en gasten. Als de vertrouwde gezichten van de club zetten ze zich in voor de kwaliteit van het verenigingsleven, het gebruik van de golfbaan en het clubhuis.

Het secretariaat is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 – 15.00 uur*

*Onder voorbehoud van bijzondere omstandigheden

Dennis Jansen

Clubmanager

Telefoon: (0573) 254323

E-mail: manager@lochemsegolfclub.nl

Anja Manders

Officemanager

Telefoon: (0573) 254323

E-mail: secretariaat@lochemsegolfclub.nl

Diny Bouwhuis

Facilitair medewerker

Vertrouwenscontactpersoon

De Lochemse Golfclub wil een club zijn waar iedereen die er golf speelt, recreëert en werkt, zich welkom en veilig voelt. Het bestuur van de Lochemse Golfclub heeft daarom clublid Caroline Straathof aangesteld als vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor een periode van drie jaar. In die hoedanigheid zal ze voor iedereen die betrokken is bij de club fungeren als eerste aanspreekpunt bij kwesties van sociale veiligheid en een veilige sportcultuur.

Naast eerste opvang is Caroline beschikbaar voor voorlichting en informatie over ongewenste omgangsvormen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Als VCP heeft Caroline een rapportageplicht naar het bestuur; ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor veiligheid in de sport in onze vereniging.

Caroline Straathof

Vertrouwenscontactpersoon

Caroline is naast haar pogingen golf te leren spelen, werkzaam als algemeen geestelijk verzorger bij Willem – Hart voor Levensvragen en bij Argo ambulante GGZ. Eerder was Caroline ook werkzaam bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters als geestelijk verzorger voor nazorg bij rampen en crises.

Sfeerproeven? 

Bekijk de impressie video hieronder.

Sfeerimpressie Lochemse Golfclub