Baanreglement Lochemse Golfclub

A. Algemeen

 • Draag uw clublabel of greenfeekaart zichtbaar aan uw tas of kar.
 • Aanwijzingen van de clubmanager, marshals en greenkeepers dienen strikt te worden opgevolgd.
 • Iedere speler wordt geacht passende kleding te dragen, volgens de Kledingvoorschriften zoals vermeld op het publicatiebord.
 • Zet het belsignaal van uw mobiele telefoon uit.
 • Bij afwezigheid van de marshals is de clubmanager de vervanger.
 • Toegang tot de baan hebben:
  -leden ten minste in bezit van een Golfvaardigheidsbewijs (GVB) of handicap 54;
  -leden met baanpermissie mogen alleen door de baan met een speler die in het bezit is van een
    NGF/EGA handicap. De flight mag maximaal uit drie personen bestaan;
  -leden met baanpermissie hebben wel toegang tot de oefenbaan en de oefenfaciliteiten;
  -introducés van leden moeten ten minste een GVB of handicap 54 hebben.
 • In een flight met greenfeespelers moet bij een flight van twee ten minste één speler handicap 36 hebben, bij een flight van drie ten minste één speler handicap 28 en bij een flight van vier eveneens ten minste één speler handicap 28.
 • Viervoeters mogen niet mee door de baan.

 

B. starten

 • Vanaf 1 januari 2016 is het volledig internet reserveren ingevoerd, zie voor de spelregels onze website.
 • Bij grote drukte of bijzondere (weers)omstandigheden kan de marshal besluiten tot het (her)indelen van de flights.

C. Baangebruik

 • De baan spelen, anders dan in de normale volgorde, is slechts mogelijk indien een reservering voor 18 holes in de omgekeerde volgorde (vanaf hole 10-18) is gemaakt en in bijzondere gevallen met de toestemming van de dienstdoende marshal.
 • 18 Holes spelers, komend van hole 9, ritsen bij hole 10 in. 9 Holes spelers, die vanaf hole 10 hebben gereserveerd, starten in de volgorde van de gereserveerde starttijd. Wanneer uw starttijd is aangebroken en een 18 holes flight is nog aan het putten op hole 9, dan mag u starten. Lopen zij van hole 9 naar hole 10, dan hebben zij voorrang.
 • Tot 14.00 uur mogen geen vierballen starten. In bepaalde gevallen kan, ter beoordeling van de marshal, van deze regel worden afgeweken. Greensome en foursome gelden als tweebal.

D. Baangedrag

 • Maak geen oefenswings op de tee.
 • Plaggen die door de baan worden uitgeslagen, behoren te worden teruggelegd en zorgvuldig te worden aangetrapt.
 • Op de greens behoren pitchmarks te worden gerepareerd, daarom dient de speler altijd een pitchfork bij de hand te hebben.
 • Zet uw kar of handicart nabij het bordje 'next tee'.
 • Na het spelen van een bal uit de bunker, deze goed aanharken.
 • Langzame flights dienen snelle flights door te laten. Zodra een hole voor u leeg is, dient u de achteropkomende flight door te laten. Zodra een hole voor u leeg is, dient u de achteropkomende flight door te laten.
 • Als u een bal gaat zoeken en de bal blijkt moeilijk te vinden, dan dient u de achteropkomende flight door te laten. Laat uw tas bij het zoeken zichtbaar in de baan staan.
 • U heeft de plicht om door te laten, niet het recht om doorgelaten te worden.
 • De bal mag nooit worden gespeeld als dat enig gevaar kan opleveren voor medespelers, baanpersoneel, toeschouwers of passanten.
 • Baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang in de baan. wacht op hun teken voordat u verder speelt.
 • Aangelegde paden zoveel mogelijk benutten. RIj met uw kar of handicart niet over de aflslagplaats, heuvels, voorgreens, aprons of greens.

En verder

 • Drivingrangeballen mogen niet worden gebruikt buiten de drivingrange, behoudens bij lessen gegeven door de pro.
 • Bij onweer of bijzondere omstandigheden, zoals storm, zal de wedstrijdleiding dan wel de clubmanager of marshal een signaal geven ten teken dat de wedstrijd/het spel wordt onderbroken. Dit signaal luidt als volgt:
  -bij een lang aangehouden toon moet de wedstrijd/het spel onmiddellijk onderbroken worden;
  -bij drie herhaalde opeenvolgende tonen moet de wedstrijd/het spel onderbroken worden maar mag
    de hole worden uitgespeeld;
  -bij twee herhaalde korte tonen kan de wedstrijd/het spel hervat worden.
  Overigens blijven de spelers te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid.

Kledingvoorschriften