Nieuws van de Commissie Terreinbeheer

22 november 2022

Vlaggenstokken voorzien van rozetten

Een paar dagen geleden zijn op alle greens de vlaggenstokken voorzien van rozetten. De rozetten maken het mogelijk om op eenvoudige wijze de bal uit de cup te halen door het optillen van de vlaggenstok.

 

 

Bunker renovatieproject

Het bunker renovatieproject is op 24 oktober gestart en vordert gestaag. Eind van deze week zijn alle bunkers van de tweede lus (hole 10-18) gereed.

 

 

In alle bunkers is nieuw grover zand aangebracht. In veel bunkers zijn het fundament en de oplopende kanten gerestaureerd. In een aantal bunkers is ook drainage aangebracht. Het resultaat van de aanpak is zeer goed. Spelers ervaren de aangepaste bunkers positief. Het nieuwe bunkerzand moet wel nog wat inklinken. De gedraineerde bunkers blijven nu bij forse regen ook droog.

Wij vragen wel uw speciale aandacht voor de greenbunkers van hole 12 en 18. De 'hoge' randen van deze bunkers moesten grondig aangepakt worden en zijn opnieuw opgebouwd en ingezaaid. Deze hoge randen zijn voorlopig, tot het voorjaar van 2023, tot GUR verklaard. U wordt verzocht deze tot GUR gemarkeerde randen ten alle tijden te ontwijken.

 

 In deze afgelopen periode zijn ook nieuwe 'blauwe' afslagplaatsen (T-boxen) aangelegd op hole 11 en 15.

Ook deze nieuwe afslagplaatsen mogen voorlopig niet betreden worden. Daarom zijn de gele en blauwe T-markers naar voren geplaatst (voor de nieuw aangelegde afslagplaatsen).

 

Volgende week (28-11) wordt gestart met de renovatie van de bunkers in de eerste lus (hole 1-9). Ook wordt binnenkort de nieuwe 'witte' afslagplaats van hole 8 aangelegd. Wij verwachten dat het totale renovatieplan over 3 weken afgerond zal zijn.

 

Een paar opmerkingen en verzoeken in algemene zin:

 • Er werd terecht vaak geklaagd over de kwaliteit van de bunkers.
 • Het bunker renovatieproject gaat de kwaliteit van de bunkers zeer zeker verbeteren.Maar daarna moeten wij, de spelers, de verbeterde bunkers toch ook echt zelf beter gaan onderhouden.
 • Wij hadden voor kort de oude hoge standaards voor harken. Daar werd over geklaagd. Die standaards stonden er om 2 redenen en wel aan de lage kant van de bunkers:
  1. Om de spelers min of meer te dwingen om de bunker vanaf de lage kant in te stappen (het 
       voorkomen van schade aan de hoge kanten).
  2. Uit efficiency oogpunt voor de greenkeepers.

  In de afgelopen maanden hebben wij geprobeerd het zonder standaards te doen. Het was een fiasco! Er werd niet meer en beter geharkt, iets wat wij hadden gehoopt. Er werd te vaak vanaf de hoge kant in de bunker gestapt, met als gevolg kapotgetrapte hoge bunkerranden. Voor de greenkeepers betekende het meer werk. In overleg met het bestuur is besloten om de harkenstandaard weer in te voeren, maar in een nieuwe kleinere, minder opvallende, uitvoering. De nieuwe standaards zijn afgelopen week geplaatst.

Tot slot een aantal gedragsregels die het onderhoud van de bunkers ten goede komen:

 • Altijd harken na in- en uitstap van de bunker. A.u.b. goed en netjes harken.
 • Altijd vanaf de lage kant de bunker in-, en uitstappen. Probeer schade aan de hoge  kant te vermijden.
 • Hark na gebruik weer terugleggen in de standaard.

En als wij dan toch uw aandacht vragen voor gedragsregels, dan ook graag aandacht voor:

 • Altijd pitchmarks op de green repareren!
 • Altijd uitgeslagen plaggen in de fairway terug plaatsen!

 

De CTB wenst u veel speelplezier.

 

 

Commissie Terreinbeheer

Lochemse Golfclub