Hoe wordt de score berekend in het nieuwe World Handicap System?

19 november 2020

Uw handicap en het verloop daarvan, hoe zit dat nu vanaf 1 januari 2021?

  • De basis voor elke in te leveren score zijn de bruto scores per hole. Maar als de spelvorm Stableford of Tegen Par is, dan kan men op het moment dat er niet meer gescoord kan worden de bal oppakken. Vervolgens wordt er voor de hole zonder score in de software automatisch een netto double bogey ingevoerd: een netto double bogey is de laagste score op een hole die géén Stableford-punten oplevert.

  • Elke bruto score over 9 of 18 holes wordt omgerekend tot een bruto resultaat over 18 holes op een standaardbaan; dit heet het dagresultaat. Als bijvoorbeeld een dame met handicap 9 van de rode tees, waar ze 12 slagen krijgt, een bruto score van 85 maakt. Dan heeft zij omgerekend een dagresultaat van 10,1 geproduceerd. Deze 10,1 is de score Boven Par op een standaard baan. Deze dagresultaten worden met decimalen bepaald.

  • Het dagresultaat wordt als volgt berekend: de slope rating voor een standaard baan (113) gedeeld door de Slope Rating van de gespeelde baan (127) vermenigvuldigd met het verschil tussen de aangepaste bruto score (85) en de Course Rating (73,6). In dit geval is het dagresultaat (113/127) * (85 – 73,7) = 10,1. U ziet, hier wordt de standaard baan ook omgerekend naar de gespeelde baan.

  • De handicap van een speler wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ronden.


In het voorbeeld hieronder:      

  • Optellen van de slagen per hole, met toepassing van double bogey op een hole met een streep (of 0) resulteert in een ‘aangepaste brute score’.
  • Het totaal van de ‘aangepaste bruto score’ over bijvoorbeeld 18 holes, omgezet naar een standaard baan, heet het ‘dagresultaat’. Ook wel het Score Differential (SD) genoemd.
  • Het dag-resultaat = (113/Slope Rating) x (aangepaste bruto score - Course Rating)

De dagresultaten worden opgenomen in het individuele handicapoverzicht. Het handicapoverzicht is het resultaat met daar in 20 scores van de laatste 20 qualifying kaarten of qualifying gespeelde wedstrijden.

Uit dat handicapoverzicht worden de beste 8 dag-resultaten opgeteld en gedeeld door 8, daaruit volgt de handicap van de speler.

Een rekenvoorbeeld:

de Lochemse - H&R - 20 scores WHS

Nu heeft deze persoon een nieuwe ronde gespeeld met een DR van 14.5. Alle kaarten schuiven een stukje op en de nieuwe komt binnen (bijvoorbeeld 20 juli) en de laatste ronde van 20 april, valt uit/af. De laatste score was goed met een DR van 12.1. De nieuwe is ook een goede score met een DR van 14.5. Maar ze is minder goed dan de kaart die eruit valt/afvalt.

Als we nu weer de dagresultaten (DR) van de beste 8 optellen en delen door 8, dan krijgen we het volgende resultaat: 14.5 + 12.8 + 15.8 + 13.5 + 15.6 + 11.0 + 10.4 + 13.1 = 106.7/8 = 13.3. De handicap gaat 0.3 omhoog.

Wij verwachten niet van u dat u voorgaande gegevens zo uit het hoofd kunt opzeggen. Wel hopen wij u zo enig inzicht verschaft te hebben over hoe uw golfhandicap zich vanaf 2021 zal ontwikkelen.

Frans van den Beukel
H&R Commissie

26 november 2020 Sinterklaas- en kerstcadeautjes vanaf € 2,50
26 november 2020 Er is gestemd over de begroting 2021
26 november 2020 Evaluatie van ons reserveringssysteem en de baanplanning
26 november 2020 Hoe snel kan mijn handicap binnen het nieuwe WHS-systeem stijgen?
26 november 2020 Bij ‘rijp’ zijn trolleys en handicarts niet toegestaan
26 november 2020 Wat ruist daar in het struikgewas?
26 november 2020 Le Rêve: maaltijden om mee te nemen of af te halen
26 november 2020 Wekelijkse regelvraag
19 november 2020 Onze baan is vanaf deze week non-qualifying
18 november 2020 COVID-19 en de Lochemse Golfclub, nieuwe ontwikkelingen
12 november 2020 Vacature hoofdgreenkeeper
12 november 2020 Rabo ClubSupport 2020
12 november 2020 Analyse IntoGolf, periode 5 t/m 11 november
12 november 2020 Bericht van de greenkeepers
12 november 2020 Foto van de week
12 november 2020 Uitleg over het Wereld Handicap Systeem (WHS)
12 november 2020 Le Rêve in coronatijd
12 november 2020 Op de teebox met… Dijkman Bouw
05 november 2020 Analyse van boekingen via IntoGolf
05 november 2020 Tijdelijke lokale regel: plaatsen van de bal
05 november 2020 Bij de buren is het gras altijd groener!
04 november 2020 Coronamaatregelen verder aangescherpt
29 oktober 2020 Vertrek van onze greenkeeper, Geert Olthuis
29 oktober 2020 Nieuwe businesspartner: VincentSpikker
29 oktober 2020 Op de teebox met… Bril In Mode Lochem
29 oktober 2020 Winterlessen, openingstijden, headcovers en schoenentassen
29 oktober 2020 Players 1st-enquête: de eerste resultaten
22 oktober 2020 County Herald
09 juli 2020 Pitchmarks en plaggen