Voortgang Commissie van Advies Huisvesting

15 november 2023

 

Zoals in september gemeld, wilden we vóór we de scenario’s voor de toekomst van het clubhuis presenteren, meer duidelijkheid met betrekking tot de BOSA-regeling vanaf 2024 en een eventuele gemeentegarantie. Inmiddels zijn de contouren van de nieuwe BOSA-regeling duidelijk, en niet in tegenspraak met eerdere aannames. De betreffende wethouder van de gemeente Lochem heeft aangegeven in principe positief tegenover een eventuele gemeentegarantie te staan, zodat wij een lagere hypotheekrente kunnen krijgen via Maatschappelijk Financieren.

 

Dat betekent dat de informatiesessies van start kunnen gaan!

We hebben deze als volgt gepland:

  • Donderdagavond  7 december 19:30 uur, Clubhuis
  • Zondagochtend  10 december 10:00 uur, Hotel Bakker
  • Zondagmiddag   10 december 14:00 uur, Hotel Bakker
  • Woensdagavond13 december 19:30 uur, Clubhuis

Inschrijven kan via Proware, net als voor de clubwedstrijden, of door een mailtje te sturen naar het secretariaat, zodat we een beeld hebben van de opkomst. Indien nodig plannen we nog extra sessies om iedereen de kans te geven de informatie tot zich te nemen. Hand-outs met de belangrijkste informatie zal vooraf beschikbaar zijn, zowel online als in geprinte versie op het secretariaat.

 

Vervolgens is een extra Algemene Leden Vergadering gepland op maandagavond 18 december om 19:30 uur in Hotel Bakker. Op de vergadering wordt geen nadere toelichting gegeven. We gaan dan in twee ronden stemmen voor de scenario’s. In de eerste ronde kan iedereen op alle vier scenario’s stemmen. In de tweede ronde stemmen we op de twee scenario’s met de meeste stemmen uit de eerste ronde. Ook voor deze vergadering kunt u zich tegen die tijd opgeven via Proware en het secretariaat.

 

Graag tot bij de informatiesessies!

 


Commissie van Advies Huisvesting
Lochemse Golfclub