Van anno 1800 tot wat het nu is........

13 februari 2020

Van anno 1800 ergens op het immense “Grote Veld” tot wat het nu is.........  De Lochemse, een unieke bosbaan. Knappe parkbanen vind je immers overal!

Het kaartje in de kop stamt uit 1818.

Topografische kaart uit 1948

 

Topografische kaart uit 1998

 

Het is leuk en zinvol om, aan de hand van oude topografische kaartjes, te kijken naar wat er overgebleven is van het hei-en stuifdennengebied, de rabbat-greppels of het “rad”. 
Wat kunnen we koesteren of reconstrueren? Het ontstaan van onze club is een uniek avontuur en danken we aan Burgemeester Van Luttervelt van Lochem, onze oervader. Wat knap hoe hij organiseerde, met tegenslagen omging, heimelijk  grond kocht en jaren lang de volhoudende motor was bij het ontwerpen en de totstandkoming van de eerste 9 holes.

 

Jurrian Tjeenk Willink