Nieuwe overeenkomst Eccles Golf Academy

11 november 2023

 

De huidige overeenkomst met Eccles Golf Academy loopt af op 1 mei 2024. In een vroeg stadium zijn het bestuur en manager met Richard en Chanti in gesprek gegaan om de afgelopen jaren te evalueren en vooruit te kijken. Dit proces heeft geleid tot een nieuwe set aan afspraken die goed zijn voor zowel Eccles Golf Academy als voor de Vereniging. Deze  afspraken zijn nu vastgelegd in een nieuwe overeenkomst tot mei 2029. Daar zijn we heel blij mee!

 

Wat verandert er?

In de gesprekken is gebleken dat de inspanningen met betrekking tot de golfshop voor Eccles Golf Academy niet het gewenste resultaat geven. De huidige shop is inefficiënt en te klein om een volledig assortiment goed te kunnen uitstallen, op voorraad te houden en aantrekkelijk te presenteren. Om een grotere golfshop exploitabel te maken, ambieerde Eccles Golf Academy een regionale functie. Het bestuur is van mening dat dit niet in het belang is van de leden van de Lochemse Golfclub. In goed overleg is besloten af te zien van een grotere shop.

 

Dit heeft ertoe geleid dat Eccles Golf per 1 mei 2024 stopt met de shop. Vanaf die datum zal de Lochemse Golfclub de shop bemensen en inrichten als receptie. Behalve de ontvangst van gasten en de greenfee-afhandeling, is er een bescheiden shop met onder meer ballen, tees, handschoenen en clubkleding. Tevens wordt de shop de thuisbasis voor de marshals.
De verkoop van clubs, trolleys en tassen blijft bij Eccles Golf Academy.

 

Om dit alles mogelijk te maken, gaan we de overdekte lesruimte op de driving range verdubbelen. Daarmee komt er ruimte voor twee trackman-plekken voor lessen, voor een overdekte puttinggreen en voor de verkoop van clubs, trolleys en tassen. Dit brengt de les- en oefenfaciliteiten van de Lochemse opnieuw op een hoger niveau.

 

Op de foto: Vice-voorzitter Niels Lindeboom, clubmanager Dennis Jansen en Richard Eccles

tijdens de ondertekening van het nieuwe contract.

Wij zijn erg blij dat onze samenwerking met Richard, Chanti, Liam en Niels gecontinueerd wordt!

Bestuur

Lochemse Golfclub