Huisvrouwen en Weeskinderen

10 juli 2019

Huisvrouwen en Weeskinderen.

Afgelopen vrijdag weer met de vrijwilligers de baan in. Geert was zo vriendelijk ons de 'vrachtbuggy' uit te lenen. We waren met vijf, laadklep open, past precies!

Door de hele baan heen veel exemplaren van het Bruin zandoogje, en enkele exemplaren van de Argusvlinder, Kleine vuurvlinder, Groot en Klein koolwitje, Citroenvlinder en de Atalanta (zie foto onder).

Deze laatste is een trekvlinder uit Zuid-Europa. Komt in z'n uppie hierheen fladderen. Zet z'n eitjes af en sterft daarna meestal; ze kunnen niet goed tegen kou in de winter. Ze brengen hier in de zomer een nieuwe generatie voort, die op zijn beurt weer op eigen initiatief naar het zuiden trekt om te overwinteren.

Zoals Tommy Wieringa het verwoordde in z'n laatste column over de Wereldzwerver, een libellensoort die van India naar Oost-Afrika trekt, en terug, en dat doet in vier generaties. Betovergrootvader vertrekt uit India, en een jaar later komt het achterkleinkind weer aan op de oorspronkelijke plaats van vertrek. Je verstand staat erbij stil!

 

 

Ook veel waterjuffers, m.n. de Azuurwaterjuffer, Watersnuffel (foto boven) en Kleine roodoogjuffer. De Watersnuffel soms ook als tandem. Gelieve niet te storen dus; zo'n paring kan ettelijke uren duren.

 

Vrouwtje Gewone oeverlibel

Vrouwtje Grote keizerlibel

Meest soortenrijk aan libellen waren nu de watergangen tussen de holes 5 en 7, en tussen 7 en 12. Gewone oeverlibel, Blauwe glazenmaker, Grote keizerlibel, Platbuik, Paardenbijter (niet zeker) en de Bloedrode heidelibel (foto onder). Dankzij de professionele foto's van Wim Nijenhuis waren de meeste op naam te brengen.

 

 

 

Naast de dagvlinders vliegen er natuurlijk ook veel nachtvlinders, o.a. de uiltjes, met wonderlijke namen als Huismoeders en Weeskinderen, en velen met prachtige kleuren. Als er belangstelling is, kunnen we eventueel een deskundige vragen om met een bepaalde techniek (groot laken en een sterke lamp erachter) dat op een avond eind Juli/begin Augustus op De Lochemse voor ons in beeld te brengen.

 

CTB

Arjin Vette