Vlinder- en libellentelling op De Lochemse

09 mei 2019

Vlinders en libellen in de baan.....

 

Als vereniging zijn we al een tijdje bezig met de nieuwe certificering voor GEO (soort groenlabel voor Golfbaanonderhoud). Voor de monitoring van de natuur hebben we een inventarisatie van broedvogels, zoogdieren en planten.

Wat we nog niet hebben, is een overzicht van de aanwezige vlinders en libellen. We hebben daarvoor contact gezocht met de Vlinderstichting, maar helaas is de Achterhoekse werkgroep te druk om onze golfbaan ook nog te inventariseren.Daarom hebben we besloten een poging te doen om zelf een inventarisatie op te zetten. We willen dan ook vragen of er binnen de vereniging leden zijn die ons willen helpen om de vlinders en libellen te gaan tellen. Bij een aantal golfbanen wordt er ook door de leden zelf geïnventariseerd en dat zouden wij toch ook moeten kunnen......

Het gebied van De Lochemse is ongeveer 74 ha. groot en is onder te verdelen in een aantal begroeiingstypen zoals de fairways, kleinschalige heide en heischrale gebiedjes, kleinschalige loof- en naaldbosjes, lijnvormige elementen, solitaire bomen en open water (vijvers en sloten).

 

Met behulp van de handleiding van de Vlinderstichting is het mogelijk een opzet te maken voor een goed uitgedachte looproute langs de begroeiingstypen, wat een redelijk betrouwbaar beeld op moet leveren. Het gebied zou dan in de zomermaanden met een viertal tellingen per jaar van elk zo'n 4 uur te inventariseren zijn. Als we dit met meerdere mensen gaan doen, zouden we een redelijke accuraat overzicht kunnen krijgen.

 

Vandaar deze oproep voor enthousiastelingen voor de vlinder- en libellentelling in onze baan. Als er een paar mensen zouden meedoen, is dit al te realiseren. Het grootste probleem is wellicht het op naam stellen van welke soorten we tegenkomen. Maar als we niet beginnen, komen we er nooit!

Wellicht is er wel een echte deskundige (of zelfs meerdere?) onder onze leden. Het zou leuk zijn als we binnen de vereniging wat kennis hierover op kunnen bouwen. Verder heeft De Vlinderstichting aangegeven eventueel een presentatie voor de deelnemers en andere belangstellingen te willen geven.

 

Indien u bij dit zeer nuttige en interessante project wilt helpen, kunt u zich aanmelden bij Anja: secretariaat@lochemsegolfclub.nl

 

Arjin Vette

Commissie Terreinbeheer