Notulen Algemene Ledenvergadering

06 december 2018

De notulen van de najaars Algemene Ledenvergadering van 28 november jl. , het overzicht van Missie, visie en doelstellingen en ook de Presentatie staan inmiddels op de website.

U kunt deze vinden bij het blokje 'Leden' en dan onder het afgeschermde gedeelte  'Mededelingen Leden'.