Blauwtjes zijn niet altijd blauw.....

04 september 2019

 "Blauwtjes zijn niet altijd blauw... "

 

Eind augustus zijn we weer even de baan in geweest en hebben gekeken naar wat er zoal rondvloog. Het was zeer goed vlinderweer, meer dan 30 C., weinig wind maar toch relatief weinig gefladder. Koninginnepage, Atalanta, veel Grote en Kleine koolwitjes, maar ook soorten als Kleine ijsvogelvlinder en Kleine vuurvlinder.

De onderkant van de Kleine ijsvogelvlinder doet denken aan de kleur van de IJsvogel, als vogel wel te verstaan; de 'staalblauwe flits'.

 

 

Foto: mannetje Kleine ijsvogelvlinder

 

 

Foto: vrouwtje Kleine ijsvogelvlinder

Foto: De Kleine vuurvlinder behoort tot de familie van de blauwtjes

 

De kleur blauw is dus geen kenmerk voor deze familie, zo hebben de meeste juist geen blauwe kleur.  Da's om het makkelijk te maken! Kenmerk voor de blauwtjes is o.a. de vorm van hun geslachtsorganen, en daar is niets blauws aan.... Daarnaast bezitten de meeste blauwtjes de mogelijkheid om klieren te vormen die nodig zijn voor de samenleving met mieren.

 

Verder ook weinig echte libellen en waterjuffers gezien; slechts enkele Rode heidelibellen. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat veel watergangen en vijvers droog staan of heel weinig water bevatten. We gaan overigens binnenkort met het waterschap in gesprek om de mogelijkheid te onderzoeken naar hogere waterpeilen in de watergangen, waardoor we hopelijk daar ook langer water kunnen vasthouden in droge zomers. Ook goed voor het insektenleven en dus ook voor vlinders en libellen.

 

Tijdens onze inventarisatie appte Jan Besseling foto's door van Kleine watersalamanders die hij tussen hole 5 en hole 7 aantrof. Leuke waarneming! 

 

In het kader van GEO hebben we voorgenomen om volgend jaar weer een oproep te doen naar vrijwilligers en dan willen we graag samen amfibieën en reptielen in beeld gaan brengen.
Het blijft mooi in de baan en de tijd vliegt als we aan het vlinderen zijn; komen tijd te kort om te golfen.

 

Arjin Vette

Commissie Terreinbeheer