Kerkuilen ringen

02 juni 2021

Afgelopen maandag hebben we de webcam in de kerkuilenkast wat bijgesteld met als resultaat een redelijk inzicht van wat daar nu zoal te doen is. Doordat de camera warmte afgeeft, gingen de kuikens er met hun lijven lekker tegenaan zitten waardoor wij natuurlijk zo goed als niets meer zagen. Probleem opgelost met een slim dranghek. Aldoende leert men, volgend seizoen gaan we proberen de camera een nog betere opstelling te geven. Er zijn dus inderdaad vier jongen. Op de foto zijn de kleinste en de grootste even op hun voordeligst neergezet. In leeftijd verschillen ze grofweg een week. 

 

 

Volgende week zaterdag, 12 juni, rond 17.00 uur zal Wim Nijenhuis de uilen gaan ringen. Dat gaat gebeuren op het pleintje tussen secretariaat en de lockerloods. Belangstellenden zijn welkom, uiteraard met bekende corona-afstanden.

 

Nog een oproep voor hulp bij inventariseren in kader van GEO. Afgelopen jaar zouden we vlinders en libellen inventariseren. Dat is maar deels gelukt door de coronamaatregelen.

Dit jaar willen we daar toch weer een vervolg op geven. Ook graag hulp bij het zoeken naar welke paddenstoelen er op de Lochemse groeien.

Graag mailtje naar Anja, secretariaat@lochemsegolfclub.nl met je mobiele telefoonnummer (voor evt. groepsapp) voor wie zich geroepen voelt.

 

Commissie Terreinbeheer,

Arjin Vette