Mededeling Bestuur

23 januari 2020

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is een aantal zaken van het afgelopen jaar de revue gepasseerd. Veelal positieve gebeurtenissen en ontwikkelingen. Voorzitter Marian van Goor heeft toen ook melding gemaakt over problemen in de communicatie en samenwerking tussen bestuur en Wedstrijdcommissie.
Daarover is recent weer een gesprek gevoerd waarbij diepgaand op een aantal "pijnpunten" is ingegaan. De insteek was om "eruit te komen".
Helaas heeft het gesprek niet geleid tot een oplossing en heeft de Wedstrijdcommissie besloten haar taken met onmiddellijke ingang neer te leggen. Dat spijt het bestuur ten zeerste. Zij heeft in lijn met het huishoudelijk reglement inmiddels stappen ondernomen om een nieuwe wedstrijdcommissie te formeren.

Vanwege deze reden is de Snertwedstrijd van 2 februari verplaatst naar zondag 16 februari a.s.