Jaarstukken 2019 op ledendeel website

20 februari 2020

De accountant heeft zijn werk aan de jaarstukken 2019 afgerond.

Op het ledendeel van de website (mededelingen leden) zijn de digitale versies van de jaarrapporten van de Stichting Beheer, Landgoed BV, Explo BV en de Vereniging geplaatst.

Ook is een PPT-presentatie met toelichting op de belangrijkste zaken van Explo en Vereniging toegevoegd.

Eventuele vragen kunnen via de mail gesteld worden aan clubmanager Hardy Sevink manager@lochemsegolfclub.nl.