Introductiereglement Lochemse Golfclub

  • Leden die met een introducé willen spelen, kunnen zelf een tijd hiervoor reserveren via Ikgagolfen.nl. Dit is dan een reservering voor één persoon. Voor het toevoegen van gast(en) dient  een e-mail gestuurd te worden aan: reserveren@lochemsegolfclub.nl. Hierin kan aangegeven worden welke gast(en) toegevoegd dienen te worden aan de betreffende flight. DIt kan tot twee weken van tevoren.

  • Reserveringen met introducé méér dan twee weken van tevoren kunnen niet zelf gemaakt worden. Deze dienen aangevraagd te worden via reserveren@lochemsegolfclub.nl
  • Voorafgaand aan het spelen, meldt het lid zich met de introducé bij de shop voor registratie en betaling van de greenfee.

  • Indien de shop nog gesloten is (spelen voor 09.00 uur) dan meldt het lid met de introducé zich direct na afloop van de ronde in de shop voor registratie en betaling van de greenfee.
  • Ingeval de shop al gesloten is, meldt het lid zich met introducé voorafgaand aan de ronde  bij restaurant Le Rève voor registratie en betaling.
  • De dienstdoende marshal mag, als blijkt dat de registratie en betaling niet zijn voldaan, het pasje van betrokkene innemen. Het pasje ontvangt de betrokkene terug in de shop of via le Rève na registratie en betaling van de greenfee.
  • Introducés dienen in het bezit te zijn van een Golfvaardigheidsbewijs of handicap 54.
  • Leden kunnen onbeperkt introduceren - maximaal 2 introducés per ronde - en een lid dient zelf mee te spelen. Een introducé mag in totaal maximaal 5 keer per jaar geïntroduceerd worden. Daarna vervalt dit recht en valt men onder het geldende tarief van de dagcontributie.
  • Ingeval geconstateerd wordt dat een lid met introducé(s) zich bewust zonder geldige dagcontributiekaart in de baan bevindt, kan de dienstdoende marshal de introducé(s) verzoeken de baan onmiddellijk te verlaten.

 
Dagcontributie is alleen mogelijk voor spelers in het bezit van een EGA Handicap. Voor dagcontributiekaarten dient u zich te melden bij de shop. Vertoon van NGF-pas is verplicht. Er kan ook om legitimatie gevraagd worden. Na 17.00 uur zijn dagcontributiekaarten verkrijgbaar via Restaurant Le Rève. Vooraf telefonisch reserveren is eveneens gewenst om telleurstellingen te voorkomen.