Introductiereglement Lochemse Golfclub

Voorwaarden aan introduceren

 1. Introducés dienen in het bezit te zijn van een EGA-handicap.
 2. U kunt als lid door het jaar heen onbeperkt introduceren, met een maximum van 2 introducés per ronde.
 3. U moet zelf met de introducé(s) meespelen.
 4. Een introducé mag in het totaal per jaar maximaal vijf keer tegen introductietarief op de Lochemse worden geïntroduceerd. Daarna kan deze speler niet meer door u worden geïntroduceerd en gelden de normale dagcontributies.
 5. Indien u zich bewust met introducé(s) zonder geldige dagcontributiekaart in de baan bevindt, kan de dienstdoende marshal de introducé(s) de toegang tot de baan onmiddellijk ontzeggen. De marshal meldt dit voorval bij het bestuur.

 

Maak van tevoren een reservering voor spelen met introducé(s)

 1. Het maken van een reservering voor het spelen met introducés is verplicht.
 2. Indien u als lid met introducé(s) wilt spelen, reserveert u dit dan binnen 1 week van tevoren als volgt:
  a. U reserveert via ikgagolfen.nl de gewenste datum en tijd. Dit is een reservering voor één persoon,
       namelijk alleen voor uzelf.
  b.  Vervolgens stuurt u een reserverings-e-mail aan: reserveren@lochemsegolfclub.nl. U geeft hierin
       aan welke introducé(s) u wilt toevoegen aan de door u geboekte flight.     
 3. U kunt zelf geen reservering met introducé(s) maken indien dit méér dan 1 week van tevoren is. U kunt dit dan alleen doen door een reserverings-e-mail sturen naar reserveren@lochemsegolfclub.nl

 

Introductieprocedure op de speeldag

 1. U moet ervoor zorgen dat op de speeldag de introducés worden geregistreerd en hun dagcontributie wordt betaald.
 2. Een introducé moet hierbij zelf een geldige NGF-pas tonen. Indien er om wordt gevraagd bij de registratie, moet een introducé ook een geldig legitimatiebewijs tonen.
 3. U meldt zich met uw introducé(s) vooraf aan het spelen bij de shop voor registratie en betaling van de dagcontributie:
  a. Indien u speelt voor 9 uur, dus voordat de shop open is, dan meldt u zich niet vooraf aan maar direct
       aansluitend na het spelen van de ronde.
  b. Indien u speelt nadat de shop al gesloten is, of op een dag dat de shop niet opengaat, dan neemt Le
      Rève de taak van de shop over.
 4. Indien het de marshal niet duidelijk is dat u bovengenoemde procedure volgt, dan mag deze uw lidmaatschapspasje innemen. Uw pasje ontvangt u terug bij registratie en betaling van de dagcontributie voor de introducé(s) in de shop of, indien van toepassing, bij Le Rève.