De Lochemse Golfclub wil een club zijn waar iedereen die er golf speelt, recreëert en werkt, zich welkom en veilig voelt. Het bestuur van de Lochemse Golfclub heeft daarom clublid Caroline Straathof aangesteld als vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor een periode van drie jaar. In die hoedanigheid zal ze voor iedereen die betrokken is bij de club fungeren als eerste aanspreekpunt bij kwesties van sociale veiligheid en een veilige sportcultuur.
Naast eerste opvang is Caroline beschikbaar voor voorlichting en informatie over ongewenste omgangsvormen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Als VCP heeft Caroline een rapportageplicht naar het bestuur; ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor veiligheid in de sport in onze vereniging.

Caroline is naast haar pogingen golf te leren spelen, werkzaam als algemeen geestelijk verzorger bij Willem - Hart voor Levensvragen en bij Argo ambulante GGZ. Eerder was Caroline ook werkzaam bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters als geestelijk verzorger voor nazorg bij rampen en crises.

Caroline is eventueel te bereiken op: vertrouwenscontactpersoon@lochemsegolfclub.nl