Handicarts

Wie kunnen gebruikmaken van een handicart om 9 of 18 holes te golfen

 1. Personen in het bezit van een door de Stichting Handicart uitgegeven gebruikerspas (met foto), ook van andere golfclubs in Nederland.
 2. Personen in het bezit van een tijdelijke gebruikerspas, ook van andere golfclubs in Nederland.
 3. Valide spelers mogen indien dit mogelijk is, meerijden met de gebruiker. Dit tegen een additioneel tarief.
 4. Valide spelers zonder gebruikerspas, mogen indien een handicart beschikbaar is, gebruikmaken van een handicart. Dit tegen een hoger tarief.
 5. Bevoegde personen, zoals de clubmanager, de golfshop- of restaurantbeheerder, een bestuurslid of de consul mogen – in geval van nood – oordelen of een daarvoor geschikt meerderjarig persoon gebruik mag maken van een handicart. Dit om het probleem op te lossen, dan wel bij te dragen aan eventuele noodzakelijke hulpverlening. Hiervoor is een speciale pas aanwezig bij de clubmanager.
 6. In alle andere gevallen mogen handicarts niet worden uitgegeven.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot de consul van de Stichting Handicart:

 

Luc Buiten
handicart@lochemsegolfclub.nl

De tarieven voor het gebruik van handicarts zijn als volgt

Per bezitter gebruikerskaart

€   4,50

Per 2 bezitters gebruikerskaart (samen 1 handicart)

€   9,00

Per bezitter gebruikerskaart + valide speler

€ 13,50

Pashouders dienen bij grote voorkeur een handicart reserveren via de Handicart App. Betaling en vrijgave vindt plaats d.m.v. de kaartlezer bij de ingang van de lockerloods.

Het gebruikerstarief van een valide speler zónder pas (1 of 2 per handicart). Reserveren kan alleen via de golfshop: 0573 - 25 01 87.

€ 25,-

* Prijswijzigingen voorbehouden

 

 Zorgvuldig gebruik

 • De handicart mag nooit meer dan 2 personen tegelijk vervoeren.
 • De gebruiker dient zorgvuldig met de handicart om te gaan en alleen te rijden op de toegestane paden en fairways. Bepaalde gebieden zijn niet toegankelijk en worden geblokkeerd op de handicart, hierbij wordt aangegeven 'ga terug'.
 • Ter bescherming van de baan is, gedurende de winter, het gebruik van handicarts soms niet toegestaan of alleen op de toegestane paden.
 • In de winter zijn, door de temperatuur, handicarts slechts eenmaal per dag te gebruiken.
 • De handicart moet volgens goede huisvader- of moederschap regels gebruikt worden.
 • De handicart:
  • na gebruik schoonmaken;
  • bij het corresponderende nummer stallen;
  • de handicart aan de lader aansluiten en verifiëren of de lader (middels signaal en groene lamp) de handicart oplaadt;
  • de sleutelschakelaar op “0” zetten;
  • bij gebreken of schades de golfshop of consul hierover informeren. Indien er schade is, moet altijd in overleg met de clubmanager een schadeformulier worden opgemaakt;
  • indien de aanvrager een reservering binnen 24 uur voor de te gebruiken dag annuleert, zal de te betalen fee in rekening worden gebracht.