Handicarts

Wie kunnen gebruikmaken van een handicart om 9 of 18 holes te golfen:

 1. Personen in bezit van een door de Stichting Handicart uitgegeven gebruikerspas (met foto).
 2. Personen in bezit van een tijdelijke gebruikerspas (ook van andere golfclubs in Nederland).
 3. Valide spelers mogen, indien mogelijk, meerijden met de gebruiker. Dit tegen een apart tarief.
 4. Valide spelers mogen, indien beschikbaar, zonder kaart gebruikmaken van een handicart. Dit tegen een speciaal tarief.
 5. Bevoegde personen, zoals de clubmanager, golfshop- of restaurantbeheerder, bestuurslid of consul mogen, in geval van nood, oordelen of een daarvoor geschikt meerderjarig persoon gebruik mag maken van een handicart. Dit om het probleem op te lossen dan wel bij te dragen aan benodigde hulpverlening.
 6. In alle andere gevallen mogen handicarts niet worden uitgegeven.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot de consul van de Stichting Handicart:

Hugo Huiskamp, bereikbaar op mobielnr. 06-46161487 of op emailadres handicart@lochemsegolfclub.nl

 

 

 

De tarieven voor het gebruik van handicarts zijn als volgt*

Per bezitter gebruikerskaart €   4,50
Per 2 bezitters gebruikerskaart (samen 1 handicart) €   9,00
Per bezitter gebruikerskaart + valide speler € 13,50
Bovengenoemde gebruikers kunnen een handicart reserveren via de handicart app of
via de shop (0573 - 25 01 87). Vrijgave en betaling vindt plaats d.m.v. de kaartlezer bij de
ingang van de lockerloods.
Gebruikerstarief valide speler (1 of 2 per handicart) € 25,-
Deze gebruikers van een handicart kunnen deze reserveren (indien beschikbaar) via de
shop (0573 - 25 01 87). Vrijgave en betaling wordt gecoördineerd in de shop.

* Prijswijzigingen voorbehouden

 

Zorgvuldig gebruik:

 • De handicart mag nooit meer dan 2 personen tegelijk vervoeren.
 • De gebruiker dient zorgvuldig met de handicart om te gaan en alleen te rijden op de toegestane paden en fairways.
 • Ter bescherming van de baan is, gedurende de winter, het gebruik van handicarts soms niet toegestaan of alleen op de toegestane paden.
 • In de winter zijn, door de temperatuur, handicarts slechts eenmaal per dag te gebruiken.
 • De handicart moet volgens goede huisvader- of moederschapregels gebruikt worden.
 • De handicart:
  • na gebruik schoonmaken
  • bij het corresponderende nummer stallen
  • de handicart aan de lader aansluiten en verifiëren of de lader (middels een groene lamp) de handicart oplaadt
  • de sleutel bij de golfshop of restaurant inleveren.
  • Bij gebreken of schades de golfshop of consul hierover informeren
  • Indien de aanvrager de reservering binnen 24 uur voor de te gebruiken dag annuleert, zal de te betalen fee in rekening worden gebracht.