Bestuur

De Lochemse Golfclub is een vereniging met het (statutaire) doel “het doen beoefenen en bevorderen van het golfspel, alsmede het bevorderen van de onderlinge band en het sociaal verkeer tussen de leden”. Het hoogste orgaan is de Algemene Ledenvergadering die ten minste twee keer per jaar wordt gehouden. Voor de uitvoering van de vele activiteiten dragen de leden zelf zorg in commissies of werkgroepen. Het bestuur stemt periodiek zaken af met de voorzitters van deze commissies of werkgroepen.

 

Op bestuurlijk/juridisch gebied zijn er naast de vereniging een drietal separate juridische entiteiten. Dat zijn de Stichting Beheer Lochemse Golf & Country Club 'De Graafschap' (beheer van gelden en obligaties), de BV Landgoed (landgoed vennootschap) en de EXPLO Golf Lochem B.V. (golfexploitatie vennootschap). Voorzitter en secretaris van de Vereniging zijn ook voorzitter en secretaris van de Stichting.

 

De uitvoering van de dagelijkse gang van zaken geschiedt door beroepskrachten. Dat zijn de de clubmanager, secretariaat en greenkeepers. De activiteiten door Le Rève en Eccles Golf zijn vastgelegd in overeenkomsten  met de EXPLO Golf Lochem B.V.

 

Het bestuur van de Vereniging
en de onderlinge taakverdeling is:

Marian van Goor, voorzitter

Marian van Goor, voorzitter

 

Mobiel: (06) 49 09 66 02

E-mail: voorzitter@lochemsegolfclub.nl 

 

 • Voorzitter Stichting Beheer
 • ICT (incl. Proware)
 • Reserveringssysteem (Intogolf)
 • Marshals
 • Baanprogramma
 • Externe relaties (NGF, Club van Tien, Achterhoekse voorzitters, Lokale overheid Lochem)

Bea Wittenberg, secretaris

Bea Wittenberg, secretaris

 

Mobiel: (06) 34 93 64 19

E-mail: secretaris@lochemsegolfclub.nl 

 

 • Secretaris Stichting Beheer
 • Communicatie/Players 1st
 • Vademecum

Gerrit Stegeman, penningmeester

Gerrit Stegeman, penningmeester

 

Mobiel: (06) 13 62 47 80

E-mail: bestuurderexplo2@lochemsegolfclub.nl 

 

 • Bestuurder Explo
 • Financiële Commissie
 • Geschillen Adviescommissie
 • Stichting Handicart
 • Personeel, manager, secretariaat, schoonmaak
 • Externe relatie NVG, lidmaatschap Explo

Marja Holierhoek, vicevoorzitter

Marja Holierhoek, vicevoorzitter

 

Mobiel: (06) 28 8756 75

E-mail: vicevoorzitter@lochemsegolfclub.nl

 

 • Lustrum
 • Le Rêve
 • Eccles Golf
 • Ledenwerving

Bart Veen, bestuurslid

Bart Veen, bestuurslid

 

Mobiel: (06) 48 15 26 05

E-mail: bestuurderexplo1@lochemsegolfclub.nl

 

 • Bestuurder Explo
 • Commissie Terreinbeheer
 • Commissie Beheer en Onderhoud
 • Personeel, greenkeepers

Niels Lindeboom, bestuurslid

Niels Lindeboom, bestuurslid

 

Mobiel: (06) 22 27 09 23

E-mail: bestuurslid@lochemsegolfclub.nl

 

 • Wedstrijdcommissie
 • Herenmiddagcomité & Heerenavondcomité
 • Damesmiddagcomité & Daamesavondcomité
 • Nine & Dine
 • Rabbits
 • Handicap- en Regelcommissie
 • Commissie Sport & Jeugd

Maarten Mes, bestuurslid

Maarten Mes, bestuurslid

 

Mobiel: (06) 51 98 26 12

 

 • Businesscommissie

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

 

Marian van Goor voorzitter
Bea Wittenberg secretaris
Martin Overbeek penningmeester
Loeky Nannings lid
Gijs van IJsendoorn lid

Het bestuur van Explo Golf Lochem B.V. bestaat uit:

 

Gerrit Stegeman Mobiel: (06) 13 62 47 80

e-mail 
EXPLO Golf Lochem B.V.
Bart Veen Mobiel: (06) 48 15 26 05

e-mail 
EXPLO Golf Lochem B.V.

(Alle gegevens op peildatum 26 april 2021)

 

Heeft u schriftelijke vragen of mededelingen aan het bestuur?

Mail dit dan aan: secretaris@lochemsegolfclub.nl