Bestuur

De Lochemse Golfclub is een vereniging met het (statutaire) doel “het doen beoefenen en bevorderen van het golfspel, alsmede het bevorderen van de onderlinge band en het sociaal verkeer tussen de leden”. Het hoogste orgaan is de Algemene Ledenvergadering die ten minste twee keer per jaar wordt gehouden. Voor de uitvoering van de vele activiteiten dragen de leden zelf zorg in commissies of werkgroepen. Het bestuur stemt periodiek zaken af met de voorzitters van deze commissies of werkgroepen.

 

Op bestuurlijk/juridisch gebied zijn er naast de vereniging een drietal separate juridische entiteiten. Dat zijn de Stichting Beheer Lochemse Golf & Country Club 'De Graafschap' (beheer van gelden en obligaties), de BV Landgoed (landgoed vennootschap) en de EXPLO Golf Lochem B.V. (golfexploitatie vennootschap). Voorzitter en secretaris van de Vereniging zijn ook voorzitter en secretaris van de Stichting.

 

De uitvoering van de dagelijkse gang van zaken geschiedt door beroepskrachten. Dat zijn de de clubmanager, secretariaat en greenkeepers. De activiteiten door Le Rève en Eccles Golf zijn vastgelegd in overeenkomsten  met de EXPLO Golf Lochem B.V.

 

 

 

Het bestuur van de Vereniging en de onderlinge taakverdeling is:

 

    

V.l.n.r.: Tom Geurtse, Marja Holierhoek, Marian van Goor, Michel te Riele, Gerrit Stegeman en Bart Veen

 

Marian van Goor, voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

                                 

(06) 49 09 66 02

 e-mail: voorzitter@lochemsegolfclub.nl

 

 

 

 

 

 

                                   

Voorzitter Stichting Beheer

ICT (incl. Proware)

Reserveringssysteem (Intogolf)

Marshals
Damescomité

Externe relaties met NGF

Club van Tien

Achterhoekse voorzitters

Lokale overheid Lochem

Tom Geurtse, secretaris

 

 

 

 

 

 

 

(06) 54 29 16 62

 e-mail: secretaris@lochemsegolfclub.nl

 

 

 

 

 

 

Secretaris Stichting Beheer

Personeel (algemeen)

Clubmanager en Secretariaat
In- en externe communicatie (beheer website)

Redactiecommissie

Rabbitcommissie

Vademecum

 

Gerrit Stegeman, penningmeester

 

 

 

 

 

 

(06) 13 62 47 80

 e-mail: penningmeester@lochemsegolfclub.nl

 

 

 

 

 

Financiële Commissie

Commissie Beheer en Onderhoud

Geschillen Adviescommissie
Stichting Handicart

Michel te Riele, vicevoorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

(06) 26 56 44 59

e-mail:  vicevoorzitter@lochemsegolfclub.nl

 

 

 

 

 

 

 

Commissie Sport & Jeugd

Wedstrijdcommissie

Baanprogramma

Herencomité

Heerenavondcomité

Eccles Golf

H&R Commissie

Commissie Terreinbeheer (incl. Committed to Green)

 

Marja Holierhoek, bestuurslid

 

 

 

 

(06) 28 87 56 75

 e-mail:  bestuurslid@lochemsegolfclub.nl

 

 

 

Businesscommissie

Horeca Adviesgroep

Lustrumcommissie

Le Rève

Ledenwerving

 

 

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Marian van Goor, voorzitter
Tom Geurtse, secretaris
Martin Overbeek, penningmeester
Fenneke Bosma, lid
Annette Eijkemans, lid

 

 

 

Bestuurders van de EXPLO Golf Lochem B.V.:

Gerrit Stegeman

 

 

 Bart Veen        

(06) 13 62 47 80

e-mail: bestuurderexplo2@lochemsegolfclub.nl  

 

 

(06) 48 15 26 05

e-mail: bestuurderexplo1@lochemsegolfclub.nl

EXPLO Golf Lochem B.V.

 

 

EXPLO Golf Lochem B.V.

 

 

 

 

(Alle gegevens op peildatum 1 mei 2019)

 

Heeft u schriftelijke vragen of mededelingen aan het bestuur?

Mail dit dan aan: secretaris@lochemsegolfclub.nl