Bestuur

De Lochemse Golfclub is een vereniging met het (statutaire) doel “het doen beoefenen en bevorderen van het golfspel, alsmede het bevorderen van de onderlinge band en het sociaal verkeer tussen de leden”. Het hoogste orgaan is de Algemene Ledenvergadering die ten minste twee keer per jaar wordt gehouden. Voor de uitvoering van de vele activiteiten dragen de leden zelf zorg in commissies of werkgroepen. Het bestuur stemt periodiek zaken af met de voorzitters van deze commissies of werkgroepen.

 

Op bestuurlijk/juridisch gebied zijn er naast de vereniging een drietal separate juridische entiteiten. Dat zijn de Stichting Beheer Lochemse Golf & Country Club 'De Graafschap' (beheer van gelden en obligaties), de BV Landgoed (landgoed vennootschap) en de EXPLO Golf Lochem B.V. (golfexploitatie vennootschap). Voorzitter en secretaris van de Vereniging zijn ook voorzitter en secretaris van de Stichting.

 

De uitvoering van de dagelijkse gang van zaken geschiedt door beroepskrachten. Dat zijn de de clubmanager, secretariaat en greenkeepers. De activiteiten door Le Rève en Eccles Golf zijn vastgelegd in overeenkomsten  met de EXPLO Golf Lochem B.V.

 

 

 

Het bestuur van de Vereniging en de onderlinge taakverdeling is:

 

    

V.l.n.r.: Tom Geurtse, Marian van Goor, Gerrit Stegeman, Marja Holierhoek en Bart Veen

 

Marian van Goor, voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

                                 

(06) 49 09 66 02

 e-mail: voorzitter@lochemsegolfclub.nl

 

 

 

 

 

 

                                   

Voorzitter Stichting Beheer

ICT (incl. Proware)

Reserveringssysteem (Intogolf)

Marshals
Wedstrijdcommissie

Baanprogramma

H&R Commissie

Externe relaties met NGF

Club van Tien

Achterhoekse voorzitters

Lokale overheid Lochem

Tom Geurtse, secretaris

 

 

 

 

 

 

 

(06) 54 29 16 62

 e-mail: secretaris@lochemsegolfclub.nl

 

 

 

 

 

 

Secretaris Stichting Beheer

Personeel (algemeen)

Clubmanager en Secretariaat
In- en externe communicatie (beheer website)

Redactiecommissie CH

Rabbitcommissie

Herencomité

Heerenavondcomité

Comité Nine & Dine

Vademecum

Gerrit Stegeman, penningmeester

 

 

 

 

 

 

(06) 13 62 47 80

 e-mail: bestuurderexplo2@lochemsegolfclub.nl

 

 

 

 

 

Bestuurder Explo

Financiële Commissie

Geschillen Adviescommissie
Stichting Handicart

Marja Holierhoek, vicevoorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

(06) 28 8756 75

e-mail:  vicevoorzitter@lochemsegolfclub.nl

 

 

 

 

 

 

 

Businesscommissie
Le Rève

Eccles Golf

Ledenwerving

Damescomité

Commissie Sport & Jeugd

 

 

 

 

Bart Veen, bestuurslid

 

 

 

 

(06) 48 15 26 05

 e-mail:  bestuurderexplo1@lochemsegolfclub.nl

 

 

 

Bestuurder Explo

Commissie Terreinbeheer
Commissie Beheer en Onderhoud

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Marian van Goor, voorzitter
Tom Geurtse, secretaris
Martin Overbeek, penningmeester
Fenneke Bosma, lid
Annette Eijkemans, lid

 

 

 

Bestuurders van de EXPLO Golf Lochem B.V.:

Gerrit Stegeman

 

 

 Bart Veen        

(06) 13 62 47 80

e-mail: bestuurderexplo2@lochemsegolfclub.nl  

 

 

(06) 48 15 26 05

e-mail: bestuurderexplo1@lochemsegolfclub.nl

EXPLO Golf Lochem B.V.

 

 

EXPLO Golf Lochem B.V.

 

 

 

 

(Alle gegevens op peildatum 5 maart 2020)

 

Heeft u schriftelijke vragen of mededelingen aan het bestuur?

Mail dit dan aan: secretaris@lochemsegolfclub.nl