GEO (Committed to Green)

Golfterreinen kunnen een belangrijke rol spelen in het behoud en de ontwikkeling van de natuur. Dit heeft in Europa, en ook in Nederland, tot initiatieven geleid voor ecologisch beheer op golfbanen.

 

U hoort de golfwereld vaak praten over 'Committed to Green', dit is een programma dat is ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu. Na het doorlopen van het programma kan de internationale certificering door de Golf Environment Organization (GEO) worden aangevraagd. De Lochemse Golfclub is dus al een stap verder dan 'Committed to Green'.

 

De Lochemse Golfclub neemt dus deel aan dit internationale programma GEO en is sinds mei 2011 gecertificeerd.  Klik hier voor een exemplaar van ons certificaat. Het internationale programma verplicht golfbanen om milieubewust, natuurvriendelijk en ecologisch verantwoord te denken en te handelen. Het GEO-programma is speciaal ontwikkeld voor de beheerders van golfbanen.

 

De basisgedachte is dat oude en nieuwe golfterreinen een belangrijke rol kunnen vervullen bij het behoud van een ‘groene’ open ruimte en in het beheer en ontwikkelen van de natuur. Dat komt niet alleen ten goede aan de golfer, die in een mooie en interessante omgeving mag spelen. Maar ook aan het imago van golf als een ‘groene’, maatschappelijk verantwoorde sport.

 

Meer weten over GEO? U leest er alles over op de website van de NGF.

 

Naar de NGF website