GEO (ecologisch beheer golfbaan)

Golfbanen spelen een belangrijke rol in het behoud en ontwikkeling van de natuur. Daarvoor is een programma ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu. Het doorlopen van dit programma leidt naar een internationale certificering door de Golf Environment Organization (GEO).

De Lochemse Golfclub is sinds mei 2011 gecertificeerd. Klik hier voor een exemplaar van ons certificaat. Dit laat zien dat op de Lochemse Golfclub een 'groene' maatschappelijk verantwoorde sport wordt beoefend en dat De Lochemse dat ook wil uitdragen.

Onze visie is: "Het hebben van een prachtige golfbaan op de landgoederen ’t Rad en Hameland met een beheer dat gericht is op de oorspronkelijke natuur en een grote biodiversiteit, passend in het landschap dat het omringd, met inachtneming van het milieu, de gemeenschap en de natuur".

Om te zorgen dat er steeds rekening wordt gehouden met deze visie, is de verantwoordelijkheid voor het naleven van deze visie geïntegreerd in de Commissie Terrein Beheer (CTB) en gebruikers kunnen hun suggesties inbrengen bij de voorzitter van de CTB. Deze worden besproken en teruggekoppeld.

 

Meer weten over GEO? U leest er alles over op de website van de NGF.

 

Naar de NGF website